Komitet Naukowy II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek

 

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

dr hab. n. med. Leszek Brongel prof. UJ

dr hab. n. med. Waldemar Machała prof. Umed w Łodzi

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

dr n. med. Przemysław Guła

dr n. med. Sylweriusz Kosiński

dr n. o zdr. Tomasz Ilczak

mgr Adam Gorgol

mgr Andrzej Kopta

mgr Jakub Mierzejewski

 

Organizatorzy

Partnerzy

 

Patronat naukowy

Patronat medialny

    

Sponsorzy

Organizacje współpracujące