Komitet Naukowy II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek

 

Zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

 

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres

Prof. dr hab. n. med Marek Kawecki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski

dr hab. n. med. Rafał Bobiński  prof. ATH

dr hab. n. med. Leszek Brongel prof. UJ

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski prof. UPH

dr hab.  Maria Kózka prof. UJ

dr hab. n. med. Waldemar Machała prof. Umed w Łodzi

dr hab. n. med. Tomasz Darocha

dr hab. n. med. Goniewicz Mariusz

dr hab. n. med. Zbigniew Żaba

dr n. med. Przemysław Guła

dr n. o zdr. Tomasz Ilczak

dr n. med. Sylweriusz Kosiński

dr n. farm. Paweł Paśko

dr n. med. Beata Rybojad

dr n. med. Mariusz Szuta

dr n. med Aleksandra Załustowicz

dr n. o zdr. Michał Ćwiertnia

Carl Robert Christiansen MSc

Robert Deighton MSc

Mark Dixon MSc

mgr Adam Gorgol

Craig Hooper MSc

mgr Andrzej Kopta

mgr Jakub Mierzejewski

mgr Klaudiusz Nadolny

Kacper Sumera MSc

 

 

 

 

 

Organizatorzy

Partnerzy

  

Patronat naukowy

Sponsor główny

Sponsorzy

   

Patronat medialny