Komitet Organizacyjny II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Przewodniczący Komitetu

 • mgr Andrzej Kopta (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

Zastępcy przewodniczącego

 • dr n. o zdr. Tomasz Ilczak (Akademia Techniczno-Humanistyczna WNoZ Bielsko-Biała)
 • mgr Małgorzata Sulej (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
 • mgr Jakub Mierzejewski (Uniwersytet Medyczny – Poznań)
 • mgr Adam Gorgol (Uniwersytet Medyczny – Lublin)

Biuro Konferencji

 • dr n. o zdr. Magdalena Żurowska-Wolak (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

 

Członkowie

 • dr n. med. Sylweriusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
 • dr n. o zdr. Patryk Rzońca (Uniwersytet Medyczny – Lublin)
 • lek. med. Piotr Puc (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
 • mgr Paweł Kukla (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
 • mgr Marek Maślanka (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

Organizatorzy

Partnerzy

 

Patronat naukowy

Patronat medialny

    

Sponsorzy

Organizacje współpracujące