Program II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Program I Konferencji Ratownictwa Medycznego.

 

Wstępny program II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Dzień pierwszy konferencji – 2 czerwca 2018 r.

 

                         Rejestracja uczestników

                         Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji                 

                         Wykład inauguracyjny

SESJA I          Szczególne przyczyny i okoliczności udzielania pomocy w stanach nagłych

SESJA II        Farmakologia i farmakoterapia – kluczowy i pomijany element postępowania

SESJA III       Ratownictwo medyczne w Polsce i na Świecie – jakie wnioski płyną z dotychczasowych doświadczeń – sesja międzynarodowa

                        Przerwa obiadowa

SESJA IV       Sesja pod patronatem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

 SESJA V        Ratownictwo medyczne w postępowaniu szpitalnym i przedszpitalnym

                         Uroczyste zakończenie IX Ogólnopolskich Zawodów Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

                         Warsztaty/ Seminaria/ Sesja wykładowców i edukatorów

 

Dzień drugi konferencji – 3 czerwca 2018 r.

SESJA I         Interdyscyplinarność ratownictwa medycznego     

SESJA II       Aktualne wytyczne, badania i rekomendacje w ratownictwie medycznym

                        Przerwa Kawowa

SESJA III     Nowości i kontrowersje w diagnostyce oraz postępowaniu we wstępnej opiece nad pacjentem

SESJA IV     Aspekty prawne i organizacyjne w ratownictwie medycznym

SESJA V       Organizacja pomocy w zdarzeniach mnogich i masowych

                       Warsztaty/Seminaria

 

Organizatorzy

Partnerzy

 

Patronat naukowy

Patronat medialny

    

Sponsorzy

Organizacje współpracujące