Rejestracja na II Konferencję Ratownictwa Medycznego

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji,  powinna zarejestrować się i uiścić opłatę konferencyjną. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem systemu on-line.

 

W celu rejestracji na konferencję, prosimy  wybrać poniższy link: 

 https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=225

 

Zarejestrowani uczestnicy mogą zalogować się systemu, używając poniższego linku:

https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=225

 

Regularna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej  do 10.04.2018 r. Po tym terminie obowiązywać będzie wyższa opłata (opłata późna).

Późna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 10.05.2018 r.

O wysokości opłaty konferencyjnej  decyduje termin wpłaty na konto Konferencji, a nie data rejestracji.

Warunkiem udziału w konferencji jest uregulowanie płatności do 10.05.2018 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu, rejestracja na konferencję zostanie automatycznie anulowana.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji do 10.04.2018 r. (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe). W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 10.04.2018 r. Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

 

Biuro koordynujące rejestrację na konferencję:

Sekcja Organizacji Konferencji ul. Piotra Michałowskiego 9/3 31-126 Kraków  Tel: 12 663 23 60

 

Sposoby płatności:

1. Karta kredytowa on-line

W celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej kartą kredytową on-line należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Zapłać on-line

Zaznaczyć opłatę, za którą będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do systemu płatności.

 

2. Przelew bankowy

W celu dokonania wpłaty za pomocą przelewu bankowego należy:

Zalogować się do systemu rejestracyjnego

Wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne

Wybrać zakładkę Płatności i faktury (potrzebne do dokonania płatności informacje znajdują się w rubryce Dane do przelewu).

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika oraz skrót: II KRM.

Organizatorzy

Partnerzy

  

Patronat naukowy

Sponsor główny

Sponsorzy

   

Patronat medialny